+381 23 530 457
  • +381 23 530 457
  • kontakt@vinadragic.com

ПОЛИТИKА ПРИВАТНОСТИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

Опште одредбе

Веб-сајтом vinadragic.com (искључујући повезане сајтове) управља се са адресе Новосадски пут бб, Зрењанин, Србија, („Вина Драгић“ или „ми“), а такође смо и руковалац Подацима о личности који се односе на вас, а које прикупљамо и обрађујемо на овом веб-сајту у складу са овом Политиком приватности. Ова Политика приватности садржи опис врсте података које прикупљамо на овом веб-сајту, укључујући податке које се односе на лица чији је идентитет утврђен или се исти може утврдити („Подаци о личности“), у које сврхе користимо Податке о личности, са ким исте можемо да поделимо, као и права и могућности које имате на располагању у вези са коришћењем Податка о личности који се односе на вас. Ова Политика приватности такође садржи опис начина на који су Подаци о личности који се односе на Вас обезбеђени и како нам се можете обратити у вези са нашом праксом заштите приватности података. Молимо Вас да прочитате ову Политику приватности пре него што будете користили или оставили било које Податке о личности на овом веб-сајту. Приликом приступа и коришћења овог веб-сајта, потврђујете да сте прочитали и разумели начин на који прикупљамо, обрађујемо, користимо и откривамо Податке о личности који се односе на вас, а у складу са овом Политиком приватности. Напомињемо да се пре коришћења или остављања Података о личности на одређеним деловима веб-сајта од Вас може тражити да електронским путем потврдите да сте разумели и да прихватате ову Политику приватности означавањем (а) одређеног/одређених поља и/или кликом на одређено дугме. Достављање потврде, односно означавање поља и/или клик на дугме и коришћење овог веб-сајта значи да сте разумели и да сте сагласни са прикупљањем, обрадом, коришћењем и преносом Података о личности који се односе на вас, а у складу са овом Политиком приватности. Наша евиденција о Вашем прихватању ове Политике приватности, датуму прихватања и прихватању свих будућих измена ове Политике приватности се сматра одлучујућим и писменим доказом Ваше сагласности.

1. У које сврхе Драгић Вина прикупља Податке о личности?

У одређеним одељцима веб-сајта се од Вас тражи да оставите Податке о личности, односно Ваши (лични) подаци као што су име и презиме, адреса е-поште и/или адреса. Ове податке можемо користити у различите сврхе наведене на веб-сајту: Како бисмо могли да вам доставимо производе и услуге које поручите од нас, за потребе реализације уговора, плаћања и издавања фактура и/или како бисмо вам одговорили на питања о нашим производима и услугама, што представља једну од сврха. Такође можемо да користимо Ваше податке како бисмо вам путем е-поште слали новости о производима и понудама друштва Драгић Вина (новости, билтени или електронска пошта или опште информације о друштву Драгић Вина или повезаним производима) уколико сте нам дали сагласност за то. Обрада Података о личности који се односе на Вас се врши на основу Ваше сагласности – чл. 6, ст. 1, тач. (а) ОУЗП. Такође можемо да користимо Ваше име, презиме и адресу како бисмо вам поштом слали информације о друштву Драгић Вина и/или њеним производима. Уколико желимо да вам се обратимо путем телефона, можемо користити Ваш број телефона (уколико сте нам исти доставили). Обрада података о личности који се односе на Вас се врши на основу наших легитимних интереса у томе да постојеће купце обавестимо о сличним производима или услугама које смо им пружили (чл. 6, ст. 1, тач. (ф) ОУЗП и/или на основу Ваше сагласности (чл. 6, ст. 1, тач. (а) ОУЗП). Ваше податке можемо користити у друге легитимне сврхе које су вам назначене када нам достављате Податке личности или које су на другачији начин дозвољене или неопходне у циљу задовољења захтева применљивих закона и прописа. Обрада Података о личности који се односе на Вас се врши зато што је обрада неопходна због легитимних интереса чијем остварењу тежи друштво Драгић Вина и када ти интереси не угрожавају Ваше интересе или основна права и слободе – чл. 6, ст. 1, тач. (ф) ОУЗП. У обавези смо да од Вас прибавимо изричиту сагласност (потврду) за горенаведене сврхе када је то неопходно у складу са меродавним правом.

2. Коме Драгић Вина могу доставити Податке о личности?

Не продајемо, нити на било који други начин откривамо Податке о личности које нам доставите или које прикупимо о вама, осим у складу са наведеним у наставку или уз Вашу претходну изричиту сагласност. Може бити неопходно да Податке о личности који се односе на Вас поделимо:

• са повезаним друштвима у оквиру Европског економског простора, а у сврхе из ове Политике приватности;
• у случају спајања, преузимања,продаје имовине, заједничког улагања или било које друге трансакције која за последицу има промену у управљању или власништву друштва Драгић Вина, у целости или делимично; или у случају опоступка реорганизације, банкротства, стечаја друштва или сличне ситуације када је откривање Података о личности дозвољено или у складу са меродавним правом; или
• са даваоцима услуга и добављачима који су трећа лица, који поступају у наше име и према нашим инструкцијама, а који нама пружају услуге као што су услуге у вези са интернетом, оглашавањем или аналитиком како бисмо могли да вам испоручимо производ или услугу коју сте поручили од нас, како бисмо управљали веб-серверима и чували податке на резервним дисковима. Наведена трећа лица могу користити те податке само у горенаведене сврхе. Свака друга употреба је забрањена.

Осим у горенаведеним случајевима, друштво Драгић Вина не доставља Податке о личности који се односе на Вас осталим трећим лицима без Ваше претходне дозволе, осим уколико се то од њега не захтева по основу законске одредбе или судског налога. Друштво Драгић Вина може открити Податке о личности који се односе на Вас конкретно у следећим ситуацијама:

• како би одговорило на одобрене захтеве за инфорамцијама извршних или судских органа или у другим случајевима када је то по закону неопходно или дозвољено;
• како би одговорило на ванредну ситуацију; или у другим случајевима како би заштитило права, имовину, безбедност или сигурност трећих лица, посетилаца овог веб-сајта или јавности.

Ови примаоци се поред земље у којој су Подаци о личности првобитно прикупљени, могу налазити у другим земљама, уз напомену да се Подаци о личности који се односе на Вас преносе само у оквиру Европског економског простора или у друге земље које је Европска комисија признала као земље које проверено пружају одговарајући степен заштите података о личности. Само одређени број појединаца у друштву Драгић Вина (нпр. појединци у одељењима за продају, подршку, правна питања, финансије, ИТ и рачуноводство, као и одређени руководиоци са додељеном одговорношћу) имају приступ Подацима о личности који се односе на Вас и то само у неопходној мери.

3. Које Податке о личности друштво Драгић Вина може да прикупља и обрађује?

Подаци које ви доставите

Прикупљамо Податке о личности који се односе на Вас (тј. било које податке који се односе на Вас као лица чији је идентитет утврђен или се исти може утврдити), а као што су Ваше име и презиме, године старости, адреса е-поште, број телефона и склоности и интереси приликом коришћења овог веб-сајта, наиме када путем овог веб-сајта поручујете производе или услуге, попуњавате упитнике, обрасце или анкете које су објављене на веб-сајту, када комуницирате са нама или користите интерактивне функције.

Аутоматско прикупљање података

Уз Вашу сагласност када је иста обавезна по закону, ми и наши даваоци услуга који су трећа лица можемо да користимо различите технологије којима се прикупљају и достављају подаци о томе како се веб-сајту приступа и како се исти користи. Те информације могу подразумевати врсту Вашег интернет-прегледача, оперативни систем, интернет провајдера, веб-стране које сте прегледали, време када сте их прегледали и трајање тог прегледа, демографске податке о вама (као што су Ваше године старости, пол, језик, локација и поља интересовања, када их има) и веб-стране које сте прегледали пре отварања тренутне стране. Ове податке користимо како бисмо имали бољи увид у то како наши корисници реагују на наш веб-сајт и у складу са тим га дорадили и унапредили. Генерално, такви подаци се не могу повезати са вама лично, али и када можемо да их повежемо, третирамо их као Податке о личности који се односе на Вас у складу са овом Политиком приватности.

4. Да ли друштво Драгић Вина сноси одговорност за друге веб-сајтове?

Веб-сајт може садржати референце (хиперлинк, банер или дугме) које воде до других сајтова повезаних са овим веб-сајтом (одређеним аспектом овог веб-сајта). То аутоматски не значи да је друштво Драгић Вина повезано са тим другим сајтовима или њиховим власницима. Ти веб-сајтови нису под управом друштва Драгић Вина. Не сносимо одговорност за садржај ових веб-сајтова, производе или услуге које могу бити понуђене путем тих веб-сајтова или за било које друго коришћење ових веб-сајтова, нити за обраду података и праксу заштите приватности података у вези са тим веб-сајтовима. Предлажемо вам да прочитате изјаве о заштити података на тим веб-сајтовима уколико их посећујете или тамо остављате Податке о личности.

5. Које мере заштите Података о личности примењује друштво Драгић Вина?

Друштво Драгић Вина примењује – и захтева од свих даваоца услуга и/или трећих лица која врше обраду Података о личности у име и према инструкцијама друштва Драгић Вина да примењују – одговарајуће техничке и организационе мере ради заштите Података о личности који се односе на Вас од случајног или незаконитог уништења или случајног губитка, злоупотребе, неовлашћеног приступа, откривања, измене или уништења и против било које друге незаконите обраде података у складу са меродавним правом. Међутим, треба имати у виду да ниједан електронски пренос или складиштење података није 100% сигуран. Због тога, упркос мерама безбедности које примењујемо ради заштите Података о личности који се односе на вас, не можемо да вам гарантујемо да никада неће доћи до губитка, злоупотребе или измене података.

6. Која су Ваша права?

Према применљивим Законима о заштити података, имате следећа права (под условима из применљивих Закона о заштити података): (I) право на приступ подацима о личности који се односе на вас, а налазе се код друштва Драгић Вина, (II) право на исправку, допуну или брисање податка о личности који се односе на вас, (III) право на ограничавање прикупљања, обраде или коришћења података о личности који се односе на Вас од стране друштва Драгић Вина, (IV) у одређеним условима, право на приговор на обраду података о личности који се односе на Вас из оправданих разлога (укључујући право на приговор на обраду података о личности у директне маркетиншке сврхе, а по захтеву и без трошкова), (V) право на преносивост података, и (VI) право на информације о идентитетy трећих лица којима се преносе подаци о личности који се односе на вас. Такође имате право да поднесете притужбу надзорном органу. Уколико желите да остварите своја права у складу са применљивим прописима или вам је потребно више информација и имате питања која се односе на обраду података коју врши друштво Драгић Вина, молимо Вас да нам се обратите путем датумираног и потписаног захтева уз копију Ваше важеће личне карте или било којег другог важећег идентификационог документа које ћете послати на горенаведену адресу или путем е-поште на адресе из одељка 9.

7. Да ли се ова Политика приватности може променити?

У складу са ограничењима меродавног права, друштво Драгић Вина може у сваком тренутку и по свом нахођењу донети одлуку да у будућности промени, измени и/или допуни целокуопну или делове Политике приватности у складу са законом. Свака измена ове Политике приватности ће бити објављена на овој страни и о истој ћете бити обавештени путем е-поште (када је то у складу или неопходно по закону и уколико имамо Вашу имејл-адресу). Напред ћемо навести датум последње измене ове Политике приватности.

8. Колико дуго чувамо Податке о личности који се односе на вас?

Подаци о личности се не чувају дуже него што је то неопходно у сврхе из ове Политике приватности, најдуже до десет година по истеку Вашег уговора са друштвом Драгић Вина (ако уговора има), осим уколико се по закону не примењују дужи или краћи периоди чувања.

9. Коме се можете обратити уколико имате питања и захтеве?

Уколико имате питања у вези са Политиком приватности друштва Драгић Вина или желите да остварите своја права по применљивом закону, молимо Вас да нам се обратите путем е-поште на kontakt@vinadragic.com